O nama

STATUT Turističke zajednice grada Belišća

– STATUT

P R A V I L N I K o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća

– PRAVILNIK

– ODLUKA-Izmjena Pravilnika – 25.7.2023.
– ODLUKA-Izmjena Pravilnika – 28.2.2022.

POSLOVNIK o radu Skupštine Turističke zajednice grada Belišća

– POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

POSLOVNIK o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća

– POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

– PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

2. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu
1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu
– Plan nabave za 2023. godinu
– 1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu
– Plan nabave za 2022. godinu
– Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

PRAVILNIK o organizaciji i načinu rada sekcije Gradskog puhačkog orkestra grada Belišća i sekcije Belišćanskih mažoretkinja u okviru Turističke zajednice grada Belišća

– PRAVILNIK
– ODLUKA – Izmjena Pravilnika – 31.5.2016.

Članovi Skupštine Turističke zajednice grada Belišća u mandatnom razdoblju listopad 2020. godine do listopad 2024. godine

ODLUKA – Članovi Skupštine

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća u mandatnom razdoblju listopad 2020. godine do listopad 2024. godine

ODLUKA – Članovi Turističkog vijeća

– Program rada TZ grada Belišća 2023.
Nadzor Skupštine 2022.
– Izvješće o izvršenju programa rada TZ grada Belišća za 2022. godinu
Rebalans 2022
– Program rada TZ grada Belišća 2022.
Nadzor Skupštine 2021.
– Izvješće o izvršenju programa rada TZ grada Belišća za 2021. godinu
– Rebalans 2021
– Program rada TZ grada Belišće 2021.