O nama

STATUT Turističke zajednice grada Belišća

STATUT

P R A V I L N I K o djelokrugu, organizaciji, načinu rada, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice grada Belišća

PRAVILNIK

ODLUKA-Izmjena Pravilnika – 28.2.2022.

POSLOVNIK o radu Skupštine Turističke zajednice grada Belišća

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

POSLOVNIK o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća

POSLOVNIK O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
1. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2022. godinu

PRAVILNIK o organizaciji i načinu rada sekcije Gradskog puhačkog orkestra grada Belišća i sekcije Belišćanskih mažoretkinja u okviru Turističke zajednice grada Belišća

PRAVILNIK
ODLUKA – Izmjena Pravilnika – 31.5.2016.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA BELIŠĆA

Strateški plan razvoja turizma grada Belišća

Članovi Skupštine Turističke zajednice grada Belišća u mandatnom razdoblju listopad 2020. godine do listopad 2024. godine

ODLUKA – Članovi Skupštine

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća u mandatnom razdoblju listopad 2020. godine do listopad 2024. godine

ODLUKA – Članovi Turističkog vijeća

Izvješće o izvršenju programa rada TZ grada Belišća za 2022. godinu
Program rada TZ grada Belišća 2023.
Rebalans 2022
Program rada TZ grada Belišća 2022.
Izvješće o izvršenju programa rada TZ grada Belišća za 2021. godinu
Rebalans 2021
Program rada TZ grada Belišće 2021.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA