Skupština Turističke zajednice Belišće

Datum: 27. 12. 2013.

Članovi Skupštine u mandatnom razdoblju prosinac 2013. godine do prosinac 2017. godine: 1. Mario Kraljik 2. Danko Vidaković 3. Bojana Živković 4. Zdenko Frajt 5. Ivanka Eberl 6. Branko Žužić 7. Hermina Levak 8. Davor Popović 9. Darko Pavlović 10. Kristijan Pavić 11. Josip Švabel 12. Ivan Svrtan 13. Snježana…

Nadzorni odbor

Datum: 27. 12. 2013.

Nadzorni odbor u mandatnom razdoblju prosinac 2013. godine do prosinac 2017. godine Ima tri člana, a čine ga dva člana koja bira Skupština Zajednice i jedan član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Članovi Nadzornog odbora biraju se iz redova svih članova i ne mogu biti članovima drugih…

Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice grada Belišća

Datum: 27. 12. 2013.

Skupština Turističke zajednice grada Belišća, na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine, na temelju članka 20. stavak 1. točke 12. Statuta Turističke zajednice grada Belišća, donijela je sljedeći POSLOVNIK o radu Skupštine Turističke zajednice grada Belišća I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Turističke zajednice…

Turističko vijeće

Datum: 27. 12. 2013.

Turističko vijeće u mandatnom razdoblju prosinac 2013. godine do prosinca 2017. godine. Ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Turističke zajednice iz redova članova. Predsjednik Turističke zajednice Grada Belišća je predsjednik Turističkog vijeća. 1. Gradonačelnik Dinko Burić – predsjednik 2. Branko Žužić, član – predstavnik marketa “Žužić” 3. Kristijan…

STATUT Turističke zajednice grada Belišća

Datum: 27. 12. 2013.

Skupština Turističke zajednice grada Belišća, na sjednici održanoj 27. prosinca 2013. godine, na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine”, br. 152/2008), donijela je sljedeći STATUT Turističke zajednice grada Belišća I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Turistička zajednica grada Belišća (u daljnjem tekstu:…

OTVOREN TURISTIČKI URED U BELIŠĆU

Datum: 08. 8. 2013.

U gradu Belišću s radom je započeo Turistički ured Turističke zajednice grada Belišća. Odluku o osnivanju turističkog ureda donijela je u ožujku ove godine Skupština turističke zajednice grada Belišće, a budući da su odrađene sve pripremne radnje, Turistički ured grada Belišća počinje s radom 1. kolovoza 2013. godine. Ured će…

PRAVILNIK O DJELOKRUGU, ORGANIZACIJI, NAČINU RADA I UNUTARNJEM USTROJSTVU TURISTIČKOG UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA BELIŠĆA

Datum: 01. 8. 2013.

Vijeće Turističke zajednice grada Belišća, na svojoj sjednici održanoj 12. srpnja 2013. godine, na temelju članka 26. stavak 1. točke 6. Statuta Turističke zajednice grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/11), donosi P R A V I L N I K o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu…