Belišće danas

GOSPODARSTVO I RAZVOJ

Industrijska tradicija grada Belišća nastavlja se i potvrđuje novim sadržajima, a najveći proizvodni gospodarski subjekti u Belišću danas su: DS Smith, Harburg-Freudenberger, Leistritz, Tvornica elektro opreme, Baždar, Fochista, Anamil, Limarija Šimić, CNC-Metal te brojni mali poduzetnici.

1

DS Smith, vodeća europska tvrtka za proizvodnju ambalaže, koja je od tvrtke Duropack preuzela bivši Kombinat Belišće, odnosno tvrtku Belišće d.d., s industrijskom tradicijom dugom 130 godina i neposredni je nasljednik tvrtke na čijim je temeljima osnovano naselje Belišće. DS Smith posluje u 34 zemlje svijeta, a godišnji joj promet premašuje 5 milijuna eura. Ova tvrtka ima važnu ulogu za razvoj cijele regije te je jedan od čimbenika socijalne sigurnosti za mnogobrojne zaposlene.

2

Od 1998. godine u Belišću svoju tvornicu ima i njemačka kompanijaHarburg-Freudenberger čije je sjedište u Hamburgu. Ova je tvrtka jedan od vodećih proizvođača hidrauličnih preša za proizvodnju automobilskih guma koja izvozi cjelokupnu svoju proizvodnju. Vrijedno je istaknuti da se svjetski poznate marke automobilskih guma kao što su Goodyear, Pirelli, Continenatal, Michelin itd. proizvodi na prešama koje su nastale u Belišću.

Važnost malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva za Grad Belišće ogleda se u formiranimgospodarskim zonama te osnovanom Poduzetničkom inkubatoru Polet. U Belišću postoje dvije gospodarske zone – Gospodarska zona Belišće (uz rijeku Karašicu) i Gospodarska zona Sjever (prostor bivšeg Kombinata) te poslovna zona Tržnica Belišće. Za novu Gospodarsku zonu Kod pruge izrađena je projektna dokumentacija, ishođena građevinska dozvola te se očekuju odgovarajući natječaji koji će pomoći izgradnji zone koja će biti stavljena na raspolaganje zainteresiranim poduzetnicima.

3

Poduzetnički inkubator Polet službeno je otvoren u travnju 2015 godine. Objekt koji je dio infrastrukture rane industrijske faze Belišća do tada je bio potpuno zapušten, a temeljito je preuređen i opremljen projektom koji je financiran sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Grada Belišća i Osječko-baranjske županije. Uređenjem Poduzetničkog inkubatora otvoreno je devet funkcionalnih poslovnih prostora – pet za proizvodne djelatnosti i četiri za uslužne, a koje su na raspolaganju poduzetnicima početnicima u njihovoj ranoj fazi inkubacije poslovnih aktivnosti.

4

Tijekom povijesti, tržnica je mijenjala svoj izgled, veličinu i položaj, ali je uvijek bila mjesto prodaje uglavnom poljoprivrednih proizvoda mještana okolnih sela. Tijekom godina, javila se potreba za većim prodajnim prostorima koji bi bili objedinjeni u jednu cjelinu. Sukladno tome, tijekom 2004. i 2005. godine izgrađen je novi Tržni centar ukupne površine oko 1.600,00 m². Na tržnom centru domaći proizvođači nude voće, povrće, mliječne i druge proizvode, dok se u poslovnim prostorima nalaze razne prodavaonice, obrti i ugostiteljski objekti. U sklopu Tržnog centra je i belišćanska Socijalna samoposluga.

5

Gradska komunalna tvrtka Kombel d.o.o.nositelj je komunalnih djelatnosti. Uz stalne poslove uređivanja i čišćenja grada, brine i o razvoju komunalne infrastrukture te o zbrinjavanju otpada. Početkom 2014. godine s radom je započela i gradska tvrtka Hidrobel d.o.o. za vodne usluge koja je o tvrtke Kombel d.o.o. preuzela poslove vezane za proizvodnju i distribuciju vode kao i za izgradnju infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju na području grada Belišća i šire.

Grad Belišće je područje gdje su poljoprivredno zemljište i hidroenergetski potencijal rijeke Drave najznačajniji prirodni resursi. Poljoprivredna proizvodnja na području grada Belišća odvija se na 4.510 ha, većinom na obiteljskim gospodarstvima. Najveći broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ostalih subjekata poljoprivredom se bavi na tradicionalan način.

Grad Belišće koristi sve svoje raspoložive resurse kako bi stvorio mogućnosti za razvoj poduzetništva, obrta, trgovine i poljoprivrede, što je rezultiralo i rezultirat će povećanim zapošljavanjem i rastom životnoga standarda građana.

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Krajem 2015. godine kraju je privedena realizacija projekta rekonstrukcije državne ceste D517 i gradnje dvaju kružnih tokova – jednog na najvećem raskrižju kod zgrade Gradske uprave u Belišću i drugog kod Mitrovice, na skretanju prema mostu za Baranju. Bio je to veliki projekt vrijedan oko 15 milijuna kuna, ukupna duljina zahvata na državnoj cesti iznosila je 1.800 metara, a osim dva kružna toka, sagrađene su pješačke i biciklističke staze u cestovnom koridoru te cestovna javna rasvjeta. Investitor ovog velikog i vrijednog projekta bile su Hrvatske ceste.

6

Rekonstrukcija državne ceste kroz Belišće nije važna samo za ljepši izgled i sigurniji promet. Ona ima izravan utjecaj i na razvoj gospodarstva ovoga kraja jer uz nove prometne sadržaje, pješačke i biciklističke staze i pripadajuću infrastrukturu, tvrtka Harburg-Freudenberger Belišće konačno je dobila i prometni ulaz u tvrtku kakav joj treba. U Gospodarskoj zoni Sjever u krugu bivšeg kombinata radi više od 1.900 zaposlenih, a novi cestovni ulazi olakšat će i poboljšati promet i prijevoz robe, što je izravan doprinos boljem i uspješnijem poslovanju i uvjetima za nova radna mjesta u gospodarskoj zoni u središtu grada Belišća.

7

Osim dvaju navedenih kružnih tokova, 2015. godine Belišće je dobilo i treći kružni tok koji je donio gradu novo, vrijedno i za sigurnost prometa važno gradsko obilježje. Na poznatom i dugovječnom „Oštrom ćošku“, ostalo je samo ime i sjećanje, a novo ruho „ćoška“ sada je kružni tok. Riječ je o projektu na dijelu županijske ceste 4050 s glavnim ciljem povećanja protočnosti prometa i podizanje ukupne razine prometne sigurnosti. Glavni dio projekta sa 70% sredstava financiralo je Ministarstvo unutarnjih poslova iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, a 30% Grad Belišće iz proračuna.