Kontakt

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA BELIŠĆA:

Voditeljica ureda Turističke zajednice grada Belišća gđa Janja Čeliković
Vijenac S.H. Gutmanna 15B
tel.: 031/533 330
fax.:031/533 331
mob.: 099/24 24 199
E-mail: tzbelisce@tzbelisce.net

 

URED GRADONAČELNIKA:

tel.: 031/400-601 Fax. 031/400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
tel.: +38531400636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl.oec.
tel.: +38531400624, E-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

 

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI
KORISNE INFORMACIJE
KORISNI LINKOVI