Video galerija

Međunarodna smotra folklora “Belišćanska zlatna jesen 2018”

Nastup KUD-a FA ACO KARAMANOV RADOVIŠ MAKEDONIJA

Nastup HKUD-a SV MARKO VIONICA

NASTUP HKUD-A VALPOVO 1905

Nastup KUD-a BROD SLAVONSKI BROD

Nastup KUD-a KAMEN SIRAČ DARUVAR

Nastup KUD-a SV ANA RADIKOVCI

Nastup KUD-a ŠOKADIJA BOCANJEVCI

Nastup KUD-a TOMISLAV ŽUPANJA

Nastup KUD-a TRADICIJA SISAK

Nastup KUD-a VESELA ŠOKADIJA LAPOVCI

Nastup KUD-a VESNA MOJKOVAC CRNA GORA

Nastup PLESNE GRUPE BIRJANA MAĐARSKA

Nastup SKUD-a IVAN BRNJIK SLOVAK JELISAVAC

Nastup KUD-a FA ĐIDO BOGATIĆ