U OKVIRU PROJEKTA “HRVATSKA PRIRODNO TVOJA” (“CROATIA NATURALLY YOURS”) U GRADU BELIŠĆU POSAĐENE 24 SADNICE STABALA

Na 20. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, održanoj 21. prosinca 2022. godine, članovi Turističkog vijeća usvojili su Odluku o raspodjeli sredstava lokalnim turističkim zajednicama za nabavu sadnica stabala u 2022. i 2023. godini u okviru projekta “Hrvatska prirodno tvoja” (“Croatia naturally yours”).

Riječ je projektu koji se provodi u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta i Hrvatskom turističkom zajednicom s nešto više od 1,2 milijuna kuna koji će biti raspoređeni na ukupno 116 turističkih zajednica sukladno njihovim prijavama za nabavku sadnica stabala koje su namijenjene turističkim destinacijama koje su namijenjene turističkim destinacijama za ispunjenje jednog od strateških ciljeva, a to je turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu. Na ovaj će način Hrvatska doprinijeti ispunjenju ciljeva iz Glasgowske deklaracije o šumama i korištenju zemljišta, kao i daljnjem održivom razvoju turizma. Vrlo je važno Hrvatsku pozicionirati kao inovativnu i održivu turističku destinaciju, koja odgovorno postupa s vlastitim resursima. S tim ciljem iniciran je projekt dodatne sadnje drveća, kojim će se doprinijeti kompenziranju emisija CO2 iz vozila turista.

Sukladno navedenoj Odluci, Turistička zajednica grada Belišća financirala je nabavku 24 sadnice minimalne visine 140 centimetara sukladno popisu odobrenih vrsta za sadnju koji je pripremio Šumarski fakultet. U suradnji s Gradom Belišćem i tvrtkom CZR „Orhideja“, dana 3. 3. 2023. godine posađene su u ulici Kralja Tomislava na površini pokraj kružnog toka i Gradske uprave tri sadnice graba (Carpinus betulus), četiri sadnice breze (Betula pendula), tri sadnice crnog jasena (Fraxinus ornus), četiri sadnice bora (Pynus silvestris), tri sadnice divlje trešnje (Prunus avium), dvije sadnice crnog duda (Morus nigra), tri sadnice malolisne lipe (Tilia cordata) i dvije sadnice veza (Ulmus leavis).

Turistička zajednica grada Belišća podržava projekte održivog razvoja te se vrlo rado uključila ovaj projekt oplemenjivanja urbanih površina s ciljem smanjenja ugljikovog otiska. Sve sadnice označene su oznakom održivosti hrvatskog turizma „Hrvatska prirodno tvoja“ („Croatia naturally yours“) te su unesene u aplikaciju za praćenje sadnje Europske agencije za okoliš (European Environment Agency) pod nazivom MapMy Tree.
Razvijena ekološka svijest važna je za budućnost hrvatskog turizma. Akcija sadnje stabala je mali dio onoga što se može učiniti za prirodu koja nas okružuje. Zadatak svih nas je da očuvamo i dodatno učvrstimo poziciju Hrvatske koja je prepoznata kao destinacija izuzetno lijepog krajolika i očuvane prirode.