SEMINAR: OSMIŠLJAVANJE TURISTIČKOG PROIZVODA U KULTURNOM TURIZMU

U četvrtak, 12. prosinca 2019. godine, u Kazališnoj kavani u Belišću održan je seminar na temu “Osmišljavanje turističkog proizvoda u kulturnom turizmu” u organizaciji Turističke zajednice grada Belišća i Grada Belišća.

Seminaru su nazočili predstavnici Grada Belišća, Turističke zajednice grada Belišća, privatnog smještaja i obiteljskih turističkih gospodarstava, Lokalne razvojne agencije, Muzeja Belišće, Poduzetničkog inkubatora Polet, Ville Valpovo, medija te predstavnici Osječko-baranjske županije i Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.

Na početku seminara, polaznicima se obratila voditeljica Turističkog ureda Janja Čeliković, sve nazočne pozdravila je zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, a nakon toga se nastavilo s predavanjima, odličnih predavača:

-Dijane Katice – organizatorice akcije “Suncokret ruralnog turizma” i pokretača brojnih projekata u ruralnom turizmu,
-Dubravke Davidović – dugogodišnje članice Uprave turističke agencije Generalturist i
-Mile Sršena, dugogodišnjeg pomoćnika direktora Hrvatske turističke zajednice.

Seminar je u konstruktivnoj raspravi i sa zanimljivim idejama završio u kasnim poslijepodnevnim satima, uz nadu polaznika da će ovakvih seminara i edukacija biti još.