JAVNI POZIV

farm_house_garden

Svim zainteresiranim građanima grada Belišća i prigradskih naselja za podnošenje prijava za najuređeniji stambeni prostor grada Belišća.

Turistička zajednica grada Belišća raspisuje natječaj za najuređeniji stambeni prostor grada Belišća u 2014. godini i to u sljedećim kategorijama:

1. za najuređeniju obiteljsku okućnicu,
2. za najuređeniji balkon stambene zgrade,
3. za najuređenije prigradsko naselje.

Zainteresirani građani javljaju se prijavnicom Turističkoj zajednici grada Belišća, S.H. Gutmanna 26, Belišće najkasnije do 31. srpnja 2014. godine. Prijavnice možete preuzeti na stranicama Turističke zajednice www.tzbelisce.net (PRIJAVNICA) ili osobno u Turističkoj zajednici grada Belišća, a poslati ih možete poštom, e-mailom na tzbelisce@belisce.net ili predati osobno.

Nakon isteka roka za prijavu, stručna komisija će obići prijavljene i donijeti ocjenu najljepše uređenih stambenih prostora navedenih po kategorijama koji će biti nagrađeni.

Očekujemo Vaš angažman u nastojanju da grad Belišće učinimo još ljepšim i zahvaljujemo na suradnji.

Predsjednik Turističke zajednice grada Belišća
Dinko Burić, dr.med.