JAVNI POZIV ZA NAJUREĐENIJU OBITELJSKU OKUĆNICU, PRIGRADSKO NASELJE I BALKON STAMBENE ZGRADE

Turistička zajednica grada Belišća objavljuje Javni poziv za izbor najljepše uređenih prostora na području grada Belišća u 2020. godini i to u sljedećim kategorijama:

1. za najuređeniju obiteljsku okućnicu,
2. za najuređenije prigradsko naselje,
3. za najuređeniji balkon stambene zgrade.

Prijavnice se mogu preuzeti na stranicama Turističke zajednice www.tzbelisce.net te ih dostaviti poštom na adresu: Turistička zajednica grada Belišća, Vijenac S. H. Gutmanna 15B, 31551 Belišće ili elektroničkim putem na mail: tzbelisce@tzbelisce.net.
Javni poziv je otvoren do 30. 6. 2020. godine.
Nakon isteka roka za prijavu, članovi stručnog povjerenstva će obići sve kandidate i donijeti ocjenu za najljepše uređene prostore po kategorijama, a najuspješniji će biti nagrađeni.
Očekujemo Vaš angažman u nastojanju da grad Belišće učinimo još ljepšim i zahvaljujemo na suradnji.

PRIJAVNICA