JAVNI POZIV ZA NAJUREĐENIJI STAMBENI PROSTOR

nssSvim zainteresiranim građanima grada Belišća i prigradskih naselja za podnošenje prijava za najuređeniji stambeni prostor grada Belišća.

Turistička zajednica grada Belišća raspisuje natječaj za najuređeniji stambeni prostor grada Belišća u 2015. godini i to u sljedećim kategorijama:

1. za najuređeniju obiteljsku okućnicu,
2. za najuređeniji balkon stambene zgrade,
3. za najuređenije prigradsko naselje.

Zainteresirani građani prijavljuju se u Turističkoj zajednici grada Belišća, Trg Ante Starčevića 6, Belišće najkasnije do 15. srpnja 2015. godine.

Prijavnice možete preuzeti na stranicama Turističke zajednice www.tzbelisce.net (PRIJAVNICA) ili osobno u Turističkoj zajednici grada Belišća, a poslati ih možete poštom, e-mailom na tzbelisce@subota.party ili predati osobno.

Nakon isteka roka za prijavu, stručna komisija će obići prijavljene i donijeti ocjenu najljepše uređenih stambenih prostora navedenih po kategorijama koji će biti nagrađeni.

Očekujemo Vaš angažman u nastojanju da grad Belišće učinimo još ljepšim i zahvaljujemo na suradnji.

Predsjednik
Turističke zajednice grada Belišća:
Dinko Burić, dr. med.