JAVNI POZIV za kandidiranje projekata – KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

slavonski_turizam

Ministarstvo turizma predstavilo je program dodjele bespovratnih sredstava u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“. Kroz program će se s 26,65 milijuna kuna sufinancirati projekti usmjereni na obogaćivanje turističke ponude stvaranje inovativnih turističkih proizvoda, povećanja zaposlenosti, umrežavanje pružatelja usluga u turističke klastere te projekte unapređenja međunarodne turističke prepoznatljivosti.

Program obuhvaća i sufinanciranje izgradnje bazena za privatne iznajmljivače sa 8,8 milijuna kuna, kao i sufinanciranje trogodišnjeg članstva u prestižnim međunarodnim brendovima za smještajne i ugostiteljske objekte.

Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači, a ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.

Natječaj je ove godine objavljen ranije kako bi poduzetnici mogli realizirati projekte prije početka nove turističke sezone.

Program obuhvaća četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja:

MJERA APOVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ,KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI ZA SKUPINE

1. HOTELI
– hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion
– Obnova i uređenje smještajnih jedinica i pratećih sadržaja
– Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: bazeni (vanjski min 30m2 i unutarnji min 20m2), wellness, sadržaji za djecu itd.
– Ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela tj.utvrđivanje posebnog standarda (Business, Meetings, Casino, Family, Spa, Ski.)
– povećanje energentske učinkovitosti; zeleno poduzetništvo i sl.

Iznos potpore: 50 – 500 tisuća kn

2. KAMPOVI
– kamp, kamp naselje, kampiralište , kamp odmorište, hostel
– Obnova, proširenje i uređenje postojećeg kampa
– Izgradnja novih kampova, kampirališta i kamp odmorišta (posebice uz prometnice, jadransko zaleđe, kontinent)
– Novi sadržaji: bazeni (uvjeti kao kod hotela), zabavni i tematski park…
– Poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom
– Ulaganje u zeleno poduzetništvo

Iznos potpore: 50 – 300 tisuća kn

3. SELJAČKO DOMAĆINSTVO – OPG
– Obnova, proširenje i uređenje postojećeg domaćinstva
– Ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
– Osnivanje novog seljačkog domaćinstva
– Razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja; bazeni, sportsko-rekreativni, edukativni, tematski parkovi, etno zbirke itd.
– Povećanje i poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom
– Korištenje obnovljivih izvora energije

Iznos potpore: 30-200 tisuća kn

4. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU
– soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu – Izgradnja i opremanje isključivo novih bazena (min 30m2 za vanjske i 20m2 za unutarnje)
– Udruživanje privatnih iznajmljivača u zadruge ili trgovačka društva te realizacije zajedničkih sadržaja (prijem gostiju, TIC, sanitarni čvorovi, rekreacijski sadržaji, dječja igrališta, parking i sl.)

Iznos potpore: 40-300 tisuća kn (max. 40 tisuća kn za bazene)

MJERA BRAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

– Ruralni i planinski turizam (aktiviranje planinarskih domova, uređenje i turistička prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture)
– Obnova građevina industrijske i druge kulturne baštine za potrebe turizma
– Cikloturizam (odmorišta, servisi, bike&bed i sl.)
– Pustolovni i sportsko-rekreativni turizam (infrastruktura i oprema za špilje, stijene za penjanje, vidikovci, rafting, osmatračnice, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, robinzonski smještaj itd.)
– Zabavni i tematski parkovi
– “mali ploveći hoteli” – dovršetak izgradnje novih, obnova ili rekonstrukcija postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje, sa elementima tradicijske gradnje

Iznos potpore: 30-300 tisuća kn

MJERA CPRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOVE INVESTICIJE U TURIZMU (subjekti malog i srednjeg poduzetništva)

-Studija izvodljivosti/investicijski elaborat
– Tehnička projekta dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt)
– Aktivnosti vezane za lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu
– Aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
– Ostala potrebna dokumentacija za kandidiranje na Strukturne fondova EU ili druge izvore financiranja

Iznos potpore: max. 80 tisuća kn

MJERA DINTERNACIONALIZACIJA I MEĐUNARODNA PREPOZNATLJIVOST

-Članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata (prve 3 godine članstva)

Iznos potpore: max. 200 tisuća kn

Zahtjevi se primaju do 15. 4. 2014. godine – dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom: konkurentnost@mint.hr

Za tehničku podršku kontaktirati broj 01/3040-588, lokal 140 (radnim danom od 08:00-17:00) ili mail pmo-hd@infodom.hr

Zahtjevi za prijavu se mogu preuzeti na: www.mint.hr/default.aspx?id=7936