Detaljne upute za edukaciju za vodiče programa promatranja ptica 26. i 27. lipnja u Aljmašu.

Pozivamo vas na sudjelovanje u Edukaciji za vodiče programa promatranja ptica koja će se održati 26. i 27. lipnja u Aljmašu (livada i topolik pored nogometnog igrališta). Sudjelovanjem u ovoj edukaciji steći ćete neophodna znanja i vještine za kvalitetno i samostalno vođenje skupina promatrača ptica na području istočne Hrvatske. Turizam promatranja ptica, zajedno s turizmom fotografiranja flore i faune brzorastuća je i sve popularnija turistička grana, a područje istočne Hrvatske, posebice poplavne šume duž Drave i Dunava izvrstan su potencijal upravo za razvoj ovakve vrste turizma te prilika za otvaranje novih radnih mjesta i dodatnu diverzifikaciju turističke ponude.

Edukacija za vodiče programa promatranja ptica